Aktuellt

Seminarium: Nya sekvenseringstekniker – vilka är de etiska och sociala konsekvenserna?

Den 2 mars arrangerar den nystartade gruppen SciLifeLab Ethics Working Group ett första seminarium för att diskutera etiska och sociala frågor som kan uppkomma i samband med användningen av de nya sekvenseringsteknikerna. ...

...

Aktuella disputationer vid IGP

BMC och Rudbeck exteriörer

Välkommen till IGP

Institutionen bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning i klinisk immunologi, medicinsk genetik och genomik, patologi, onkologi, vaskulärbiologi samt medicinsk strålningsvetenskap.

Delar av verksamheten är integrerad med kliniker vid Akademiska sjukhuset:
Klinisk genetik
Klinisk patologi
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Onkologi

Medicinsk strålfysik

Nya forskningsresultat från IGP

Ny gen som orsakar sen fosterdöd har identifierats

Forskare vid IGP har identifierat en ny gen som kan orsaka fosterdöd sent i graviditeten. Resultaten kan användas för att hjälpa familjer att få en diagnos för ett barn som dött samt för fosterdiagnostik i aktuella familjer.

Viktiga genetiska förändringar vid återfall av barnhjärntumörer kartlagda

Forskare från Storbritannien har i samarbete med Fredrik Swartling vid IGP visat vilka avgörande genetiska förändringar som ligger bakom återfall hos barn som drabbats av svåra hjärntumörer av typen medulloblastom.

Ny sekvenseringsmetod kan användas för klinisk diagnostik vid kronisk lymfatisk leukemi

Med hjälp av DNA-sekvensering är det idag möjligt att förbättra prognosbedömning och förutspå behandlingsvar för patienter med den vanligaste leukemiformen, kronisk lymfatisk leukemi. Nya resultat från IGP visar att den nya generationens sekvenseringsteknik kan ge minst lika tillförlitliga resultat som tidigare metoder. Den nya tekniken skulle därmed kunna användas rutinmässigt för diagnostik vid kronisk lymfatisk leukemi.

Nyheter

Tre IGP-forskare får bidrag till barncancerforskning

Karin Forsberg Nilsson, Sven Nelander och Lene Uhrbom har beviljats bidrag i årets utlysning av forskningsmedel från Barncancerfonden.

Fredrik Swartling får ERC Starting Grant

Fredrik Swartling har tilldelats ett prestigefyllt ERC Starting Grant för projektet "Molecularly defined models of human childhood brain tumors".

HPA-projektet bland årets viktigaste forskningsnyheter enligt Dagens Medicin

Tidningen Dagens Medicin har listat de tio viktigaste forskningsnyheterna under 2014 och på tredje plats kommer HPA-projektets kartläggning av människans proteiner.


IGP:s nyhetsbrev,
december 2014