Aktuellt

...

Aktuella disputationer vid IGP

Exteriörer BMC och Rudbecklab

Välkommen till IGP

Institutionen bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning i klinisk immunologi, medicinsk och klinisk genetik, patologi, tumörbiologi samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med Akademiska sjukhusets avdelningar för klinisk genetik, klinisk patologi samt immunologi.
 

Klinisk genetik
Klinisk patologi
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Nya forskningsresultat från IGP

Ett steg närmare att kunna använda HRG som cancerbehandling

Proteinet HRG finns naturligt i kroppen och hindrar tumörers tillväxt och spridning. För att kunna använda HRG som cancerläkemedel behövs mer kunskap om hur HRG-nivåerna regleras i kroppen. Nya resultat från Lena Claesson-Welshs forskargrupp visar att en viss typ av immunceller har specifika bindningsställen för HRG och att dessa immunceller är avgörande för hur HRG fördelas i kroppen.

Nya resultat avslöjar genetiska förändringar när vilda kaniner blev tama

I en stor internationell studie, med medverkande från IGP, har forskarna jämfört arvsmassan hos vilda och tama kaniner och funnit att gener som är inblandade utvecklingen av hjärnan och nervsystemet varit särskilt viktiga för kaninernas domesticering.

Genetik och livsstil påverkar biomarkörer för inflammation och cancer

I en ny studie publicerad i Nature Communications presenterar forskare från IGP för första gången en storskalig kartläggning av genetiska, kliniska och livsstilsrelaterade faktorers betydelse för proteinnivåer i blod. Resultaten visar att genetik och livsstil är avgörande för proteinnivåerna, vilket har stor betydelse för möjligheterna att kunna använda fler biomarkörer för att upptäcka sjukdomar.

Nyheter

Marie Allen får forskningsbidrag från Brottsoffermyndigheten

Marie Allen har beviljats ett bidrag på     1 846 000 kr för projektet DNA-analys vid utredning av sexualbrott – Innovativa strategier för nya, gamla och ”kalla” fall.

IGP-doktoranden Carl-Magnus Clausson tilldelas Hwasser-priset

Hwasserpriset för bästa prekliniska doktorsavhandling för verksamhetsåret 2013-2014 har tilldelats Carl-Magnus Clausson, Molekylära verktyg, för avhandlingen ”Making Visible the Proximity Between Proteins”.

Olof Rudbeckpriset till Lena Claesson-Welsh

Lena Claesson-Welsh har utsetts till 2014 års Olof Rudbeckpristagare. Olof Rudbeckpriset har instiftats av Upsala Läkareförening och delas ut för framstående insatser inom grundforskning som fått stor klinisk betydelse.