Aktuellt

Elisabetta Dejana föreläser vid IGP

Uppsala universitet har nyligen tilldelats medel för rekrytering av den världsledande forskaren Elisabetta Dejana. Den 28 augusti kommer hon att hålla en föreläsning med titeln ”Endothelial adherens junctions as active guardians of vascular integrity”. ...

...

Aktuella disputationer vid IGP

Foto entréer Rudbeck och BMC

Välkommen till IGP

Institutionen bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning i klinisk immunologi, medicinsk och klinisk genetik, patologi, tumörbiologi samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med Akademiska sjukhusets avdelningar för klinisk genetik, klinisk patologi samt immunologi.
 

Klinisk genetik
Klinisk patologi
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Nya forskningsresultat från IGP

Ny metod kan förbättra framtidens cancerdiagnostik

Forskare vid IGP har tagit fram en ny metod för att visualisera genskador som orsakar cancer. Metoden kan hjälpa oss att förstå utvecklingen av cancer och förbättra framtidens cancerdiagnostik. Resultaten har nyligen publicerats online i tidskriften Journal of Pathology.

Mutationsanalyser förbättrar riskbedömning vid kronisk lymfatisk leukemi

Patienter med kronisk lymfatisk leukemi har ofta mycket olika prognos och sjukdomsförlopp. I ett europeiskt samarbete som letts från Uppsala och Thessaloniki i Grekland har forskarna studerat prover från den hittills största gruppen patienter och visat på betydelsen av specifika genmutationer för prognos. Resultaten kan bidra till förbättrad riskbedömning vid kronisk lymfatisk leukemi.

Förlust av Y-kromosomen kan förklara mäns kortare livslängd och högre cancerrisk

Det är allmänt känt att den förväntade livslängden är kortare för män än för kvinnor. En ny studie som letts av forskare vid IGP visar på ett samband mellan förlust av Y-kromosomen i blodceller och både en kortare livslängd och högre dödlighet från cancer i andra organ.

Nyheter

Miljonbidrag för rekrytering av världsledande forskare till IGP

Vetenskapsrådet har beslutat att tilldela Uppsala universitetet 145 miljoner kronor för att rekrytera den internationellt framstående forskaren Elisabetta Dejana. Hon kommer att vara verksam vid IGP där hon kommer att förstärka och komplettera den befintliga forskningen om blodkärl och blodkärlssjukdomar.

Bengt Westermark får H.M. Konungens medalj

Bengt Westermark har tilldelats H.M. Konungens medalj av 8:e storleken i Serafimerordens band för sina värdefulla insatser inom och för cancerforskningen.

HPA-projektet presenterat i tidskriften Nature

I en artikel som nyligen publicerats i Nature beskriver Caroline Kampf, Fredrik Pontén och andra HPA-forskare vad som görs inom HPA-projektet och vilka utmaningarna har varit.