Aktuellt

Kurs: Biobanker som resurs i biomedicinsk forskning

Den 9-13 februari 2015 arrangerar BBMRI.se tillsammans med KI en kurs om hur biobanker kan användas i biomedicinsk forskning. ...

...

Aktuella disputationer vid IGP

  • fredag, december 19, 2014 09:15 Rudbeck Salen, Uppsala University, Rudbeck Laboratory SE-751 85, Uppsala Ali, Muhammad Akhtar Understanding Cancer Mutations by Genome Editing. Ladda ner fulltext Mer information

Exteriörer BMC och Rudbecklab

Välkommen till IGP

Institutionen bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning i klinisk immunologi, medicinsk och klinisk genetik, patologi, tumörbiologi samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med Akademiska sjukhusets avdelningar för klinisk genetik, klinisk patologi samt immunologi.
 

Klinisk genetik
Klinisk patologi
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Nya forskningsresultat från IGP

Ny klassificering förbättrar riskbedömning vid kronisk leukemi

Om man redan vid diagnos kan identifiera de patienter med kronisk lymfatisk leukemi som har bättre eller sämre prognos ökar läkarnas möjligheter följa upp patienterna på bästa sätt och anpassa behandlingen. Nu har forskare vid IGP tillsammans med internationella kollegor visat på ett nytt samband mellan specifika molekylära egenskaper hos sjukdomen och grupper av patienter med olika prognos.

Olika hjärntumörer har visat sig ha samma ursprung

Gliom är ett samlingsnamn för allvarliga hjärntumörer. Olika typer av gliom diagnostiseras som separata sjukdomar och har ansetts utgå från olika celltyper i hjärnan. Nu har forskare vid IGP tillsammans med kollegor i USA visat att en och samma ursprungscell kan ge upphov till olika sorters gliom. Det har betydelse för den grundläggande förståelsen för hur dessa tumörer bildas, vilket i förlängningen kan leda till mer effektiva och specifika behandlingar mot gliom.

Viktig mekanism som reglerar svettning identifierad

Att inte kunna svettas kan vara livsfarligt. Men många mår också dåligt av att de svettas för mycket. En grupp forskare som letts från IGP har identifierat en grundläggande mekanism som reglerar svettning. Resultaten använder de nu för att utveckla en substans som skulle kunna minska svettproduktionen för de människor som lider av oönskad och sjuklig svettning. Resultaten har publicerats i Journal of Clinical Investigation.

Nyheter

Alex Karlsson-Parra tilldelas Athenapriset

Alex Karlsson-Parra får sjukvårdens största pris för klinisk forskning för sitt arbete med terapeutiska cancervacciner.

Tre IGP-forskare får bidrag till sekvenseringsprojekt

SciLifeLab har i dagarna meddelat att 21 projekt får stöd i satsningen SciLifeLab National Projects. Jan Dumanski, Ulf Gyllensten och Richard Rosenquist leder projekt som har beviljats bidrag.

Målet nära för Human Protein Atlas

Idag lanseras en nästan komplett version av Human Protein Atlas som är en atlas över människans alla proteiner. Delar av arbetet med att ta fram atlasen har gjorts vid IGP.