Aktuellt

Professorsinstallation

Fredagen den 14 november installeras Christer Betsholtz, professor vid IGP, vid universitetets högtidliga professorsinstallation. ...

Kurs: Biobanker som resurs i biomedicinsk forskning

Den 9-13 februari 2015 arrangerar BBMRI.se tillsammans med KI en kurs om hur biobanker kan användas i biomedicinsk forskning. ...

Aktuella disputationer vid IGP

  • fredag, november 7, 2014 09:15 Rudbecksalen, Rudbecklaboratoriet, Dag Hammarskjölds väg 20, Uppsala Mathot, Lucy From Tissue to Mutations: Genetic Profiling of Colorectal Cancer. Ladda ner fulltext Mer information
  • fredag, november 7, 2014 10:15 Fåhreussalen, Rudbecklaboratoriet, Dag Hammarskjölds väg 20, Uppsala Hårdstedt, Maria Studies of Innate and Adaptive Immunity in Islet Transplantation. Ladda ner fulltext Mer information
  • torsdag, november 13, 2014 09:15 Rudbecksalen, Dag Hammarskjolds vag 20, Uppsala Agarwal, Prasoon Regulation of Gene Expression in Multiple Myeloma Cells and Normal Fibroblasts: Integrative Bioinformatic and Experimental Approaches. Ladda ner fulltext Mer information

Exteriörer BMC och Rudbecklab

Välkommen till IGP

Institutionen bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning i klinisk immunologi, medicinsk och klinisk genetik, patologi, tumörbiologi samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med Akademiska sjukhusets avdelningar för klinisk genetik, klinisk patologi samt immunologi.
 

Klinisk genetik
Klinisk patologi
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Nya forskningsresultat från IGP

Viktig mekanism som reglerar svettning identifierad

Att inte kunna svettas kan vara livsfarligt. Men många mår också dåligt av att de svettas för mycket. En grupp forskare som letts från IGP har identifierat en grundläggande mekanism som reglerar svettning. Resultaten använder de nu för att utveckla en substans som skulle kunna minska svettproduktionen för de människor som lider av oönskad och sjuklig svettning. Resultaten har publicerats i Journal of Clinical Investigation.

Ett steg närmare att kunna använda HRG som cancerbehandling

Proteinet HRG finns naturligt i kroppen och hindrar tumörers tillväxt och spridning. För att kunna använda HRG som cancerläkemedel behövs mer kunskap om hur HRG-nivåerna regleras i kroppen. Nya resultat från Lena Claesson-Welshs forskargrupp visar att en viss typ av immunceller har specifika bindningsställen för HRG och att dessa immunceller är avgörande för hur HRG fördelas i kroppen.

Nya resultat avslöjar genetiska förändringar när vilda kaniner blev tama

I en stor internationell studie, med medverkande från IGP, har forskarna jämfört arvsmassan hos vilda och tama kaniner och funnit att gener som är inblandade utvecklingen av hjärnan och nervsystemet varit särskilt viktiga för kaninernas domesticering.

Nyheter

Forskningsbidrag till Åsa Johansson

Svenska sällskapet för medicinsk forskning har beviljat Åsa Johansson ett forskningsbidrag som ska täcka egna lönekostnader under tre år.

Marie Allen får forskningsbidrag från Brottsoffermyndigheten

Marie Allen har beviljats ett bidrag på     1 846 000 kr för projektet DNA-analys vid utredning av sexualbrott – Innovativa strategier för nya, gamla och ”kalla” fall.

IGP-doktoranden Carl-Magnus Clausson tilldelas Hwasser-priset

Hwasserpriset för bästa prekliniska doktorsavhandling för verksamhetsåret 2013-2014 har tilldelats Carl-Magnus Clausson, Molekylära verktyg, för avhandlingen ”Making Visible the Proximity Between Proteins”.