Anmälan öppen till konferensen International Vascular Biology Meeting 2018

2017-10-25

Konferensen äger rum den 4–7 juni i Helsingfors med Lena Claesson-Welsh och Christer Betsholtz som medarrangörer.

Vid konferensen medverkar forskare från hela vaskulärbiologifältet för att presentera nya resultat, utbyta idéer och diskutera angelägna frågor. Programmet kommer att innehålla både föreläsningar, parallella symposier och posterpresentationer.

Bland övriga arrangörer finns professor Kari Alitalo som i dagarna utsetts till hedersdoktor vid medicinska fakulteten i Uppsala.
 

Mer information och anmälningsformulär finns på mötets webbsida
International Vascular Biology Meeting 2018.
 

Medicinska fakultetens hedersdoktorer

 

Organisationskommittén
Från vänster: Lena Claesson-Welsh, Kari Alitalo, Pipsa Saharinen,
Christer Betsholtz, Josef Dulak (Seppo Ylä-Herttuala saknas på fotot)Lena Claesson-Welsh twittrar om konferensen på @ClaessonWelsh