Forskningsbidrag från Vetenskapsrådet till IGP

2018-10-25

Fem IGP-forskare får bidrag från Vetenskapsrådet inom området medicin och hälsa.

Ulf Landegren och Fredrik Swartling tilldelas projektbidrag på 4,8 miljoner kronor under fyra år. Karin Forsberg Nilsson, Sven Nelander och Lene Uhrbom beviljas treåriga projektbidrag på 2,4 miljoner kronor.

Ulf Landegren har nyligen även erhållit ett så kallat proof of concept-bidrag på 950 000 kronor.

I årets utlysning inkom totalt 839 ansökningar om projektbidrag varav234 beviljades. I utlysningen har även projektbidrag inom 3R, etableringsbidrag samt bidrag till anställning för forskare i klinisk miljö beviljats.
 

Mer information:
VR:s bidrag inom medicin och hälsa
VR:s proof of concept-bidrag inom livsvetenskaperna