Institutionsledning vid IGP


Prefekt: Karin Forsberg Nilsson
Administratör till prefekten: Christina Magnusson

Stf prefekt: Ulf Landegren

Biträdande prefekter:
Bo Stenerlöw, med ansvar för rekryteringsfrågor
Claes Wadelius, med ansvar för forskarutbildningsfrågor

Studierektor:
Nils-Erik Heldin, med ansvar för grundutbildningen

Ekonomisamordnare: Birgitta Gustafsson

Personalsamordnare: Camilla Nilsson

Institutionsstyrelsen vid IGP

Ordinarie ledamöter

Prefekt:                                      Karin Forsberg Nilsson
Lärare, forskare:                          Niklas Dahl
                                                  Åsa Johansson
                                                  Masood Kamali-Moghaddam
                                                  Tobias Sjöblom
Teknisk/administrativ personal:     Elin Ekberg
Forskarstuderande:                      Svea Stratmann
Grundutbildningsrepresentanter:   Jessica Aurell
                                                  Björn Lindahl                                          

Suppleanter

Lärare, forskare:                          Gunilla Enblad
                                                  Ulf Landegren
                                                  Sven Nelander
                                                  Lene Uhrbom
Teknisk/administrativ personal:     Per-Henrik Edqvist
Forskarstuderande:                      Loora Laan
Grundutbildningsrepresentant:      Vakant

Adjungerade

Stf. prefekt:                                         Ulf Landegren
Bitr. prefekt forskarutbildningsfrågor:     Claes Wadelius
Bitr. prefekt rekryteringsfrågor:             Bo Stenerlöw
Studierektor för grundutbildningen:       Nils-Erik Heldin
Representanter för
Akadmiska sjukhusets FoUU-råd:           Bo Nilsson, Gunilla Enblad
Anvarig för gemensam utrustning:         Linda Holmfeldt
Ekonomisamordnare:                            Birgitta Gustafsson
Personalsamordnare:                            Camilla Nilsson
Sekreterare:                                         Kerstin Henriksson